Velykinė pamoka. Kviečiame!

„Velykų džiaugsmas“ – Gavėnios laikotarpio pamoka. Gaspadorius ir gaspadinė savo gryčioje pasakoja apie Verbų sekmadienio, Didžiosios savaitės ir šv. Velykų papročius. Ypatingai mėgstama Velykų džiaugsmingoji dalis – šokiai, žaidimai, kiaušinių marginimas, „silkės išvarymas“, sūpuoklės, būrimai. O jeigu pasiseks, surasite ir Velykės paslėptų dovanėlių! Kviečiame registruotis!

Velykine small