Velykų sveikinimas

Sveiki sulaukę Šv. Velykų!

Tegu Prisikėlimo džiaugsmas prikelia mus iš vienatvės, silpnumo ir nevilties į stiprybę, grožį ir laimę. Būkime sveiki ir laimingi!

Pasvalio krašto muziejaus bendruomenė

Velykos 20 big