Vidui Dulkei atminti

Rugsėjo 28 d., (penktadienį), 16 val. prisiminimų popietė ir parodos atidarymas „Vido Dulkės fotografija. Žvilgsnis metams praėjus".

Maloniai laukiame parodoje!

V.Dulkei atminti small