„Pasvalio krašto istoriniai dokumentai“

Kviečiame vietos bendruomenes, švietimo įstaigas, mokyklas, organizacijas ir kitas įstaigas, Pasvalio krašto gyventojus ir kitur gyvenančius kraštiečius teikti parodai-konkursui „Pasvalio krašto istoriniai dokumentai" originalius istorinius dokumentus, susijusius su Pasvalio kraštu (datuojamus iki XX a. 7 deš.)

Konkurso dalyviai bus apdovanoti Pasvalio miesto šventėje (rugsėjo 16 d.), dokumentai eksponuojami Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje ir talpinami el. bibliotekoje „Pasvalia".

Daugiau informacijos bibliotekos svetainėje, adresu: Konkursas "Pasvalio krašto istoriniai dokumentai"

Dok konkursas small