Finansinės ataskaitos

2021 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2021 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2021 m. I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį

2021 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas

2021 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2019 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2018 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys