Žadeikių miško partizanų bunkerio atstatymas ir 3D vizualizacija. 2019 m.

Lietuvos laisvės kovų istorija aktualizuota per inovatyviais sprendimais pagrįstą istorinių vietų atgaivinimą Pasvalio krašte. Remiantis savanorystės ir pilietiškumo pagrindais atstatytas partizanų bunkeris Žadeikių miške. Bunkeris tapo nauju traukos objektu Šiaurės Lietuvoje ne tik pokario laisvės kovų istorija besidomintiems turistams. Bunkerio aplinkos pritaikymas kultūriniam-istoriniam turizmui, įrengiant informacinį stendą, atrestauruojant atminimo kryžių, suteikia galimybę susipažinti su laisvės kovos pėdsakais Pasvalio krašte. Atstatytas partizanų bunkeris yra nauja erdvė įvairioms pilietinėms kūrybinėms iniciatyvoms – skautų, jaunųjų šaulių stovykloms, pėsčiųjų žygiams, politinių kalinių ir tremtinių minėjimams, orientavimosi varžyboms, ieškant partizanų pėdsakų miške. Sukurta partizanų bunkerio 3D vizualizacija – Pasvalio krašto muziejuje rodoma partizanų bunkerio 3D vizualizacija ne tik papildė partizaninio judėjimo laikus atspindinčią ekspoziciją, bet ir tapo nauja interaktyvia priemone, padedančia perteikti Lietuvos laisvės kovų istoriją edukacinių užsiėmimų metu. Atstatant bunkerį atlikti archeologiniai žvalgymai, jų metu rasti radiniai atskleidė partizaninio judėjimo Pasvalio krašte ypatumus. Partizanų bunkerio atstatymas yra puikus pilietiškumo ugdymo pavyzdys, bunkerio 3D vizualizacijos sukūrimas užtikrina Lietuvos laisvės kovų istorijos sklaidos tęstinumą Pasvalio krašte.

„Siauruko tiltai: paveldas bendruomenėms, bendruomenės paveldui“. 2020 m.

Vilniaus universiteto ir Pasvalio krašto muziejaus vykdomas projektas, skirtas Pasvalio krašto paveldo – siaurojo geležinkelio istorijos fiksavimui. Projekto metu vyko mokslinės ekspedicijos, ekskursijos, konferencijos, parengtas ir išleistas leidinys.

Video filmo apie Dariaus Žiūros projektą „Gustoniai“ sukūrimas ir sklaida. 2019 m.

Sukurtas video filmas „Gustoniai Gustoniuose" išplėtė meno projekto „Gustoniai" žiūrovų auditoriją ir paties projekto suvokimo galimybes. Jis šiuolaikiniam menui nebūdinga forma atskleidė projekto turinį ir padarė jį skaitomą ne tik šiuolaikinio meno, bet ir kino žiūrovui. Taip pat atliko estetinę, edukacinę ir komunikacinę funkcijas toliau vykdant projekto „Gustoniai" sklaidą, su juo supažindinant platesnę publiką Lietuvoje ir už jos ribų. Projektas prisidėjo prie Gustonių kaimo bendruomenės ir Pasvalio regiono pridėtinės vertės kūrimo.

„Pasaulio žmogus – Antanas Poška“! 2020 m.

Projektas – nauja muziejaus ekspozicija „Pasaulio žmogus – Antanas Poška"!

A.Poškai skirtoje ekspozicijoje galima pasisemti mokslininko išminties skaitant penkias interaktyvias knygas, kuriose sutalpintas visas A. Poškos gyvenimas. Pajusti keliautojo dvasią padeda vis dar puikiai važiuojantis motociklas „Iž Jupiter 2". Su juo galima atkartoti 1972-ųjų metų kelionę į Šiaurės Kaukazą. O kur dar kvapą gniaužiantys kalnai, A. Poškos asmeniniai daiktai, atvirlaiškio rašymas, slaptas, tik suaugusiems skirtas stalčius.

Inovatyvius sprendimus įgyvendino „Gluk Media" įmonė – muziejaus lankytojams paruošė neužmirštamą ir interaktyvią pažinimo kelionę, kurios pagrindinis herojus – A. Poška. „Gluk Media" dėka ekspozicijoje atsirado interaktyvios knygos su gausia vaizdine medžiaga. Pagal Kaukazo kelionės maršrutą buvo sukurta vaizdo projekcija, valdoma iš paties motociklo. Unikalūs ir garso bei šviesų sprendimai. Originalių fotografijų dėka buvo atkurtas kelio ženklas.

Muziejuje sukurta nauja ekspozicija – tai tarsi padėka A. Poškai ir įkvėpimo šaltinis visiems jo pasekėjams. Sovietmečiu jo kelionės tapo laisvės troškimo ir nesusitaikymo su okupacijos primestu gyvenimo būdo simboliu. Jaunimas, studentai, susitikę su įžymiuoju keliautoju, palaikę rankose jo parsivežtus tolimų kelionių suvenyrus, ilgam prisimindavo šiuos susitikimus ir pasisemdavo iš šio žilagalvio vyro stiprybės bei laisvės troškimo.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Pasvalio rajono savivaldybė.

Neatrastieji lobiai Pasvalio krašto bažnyčių bokštuose ir varpinėse. 2019 m.

Projekto veiklomis aktualizuoti sakralinio paveldo objektai – bažnyčių bokštai ir varpinės. Tai įdomi rūšis, kadangi uždara ir kasdien neprieinama, kur slypi vertingi meno kūriniai. Lietuvoje bažnyčių bokštų ir varpinių paveldas menkai ištyrinėtas. Vykdant projektą išleistas Pasvalio r. bažnyčių varpinių katalogas „Pasvalio krašto bažnyčių varpai“.

Virtualus turas. 2020 m.

Virtualų turą rasite apsilankę muziejaus internetinėje svetainėje www.pasvaliomuziejus.lt


Virtualaus turo metu pristatoma su Pasvalio krašto istorija nuo didingų viduramžių iki šių laikų. Demonstruojami atrinkti, įdomias istorijas pasakojantys eksponatai, skamba folkloro ansamblio „Rags" atliekamos liaudies dainos, galima pasižvalgyti „Smetoninėje" miesto turgaus aikštėje, ir leistis į ypatingų vietų paieškas jau už muziejaus sienų!
Virtualus turas išsiskiria plačiomis prieinamumo galimybėmis. Visi objektų aprašymai, eksponatų istorijos papasakotos 3 kalbomis: lietuvių, anglų ir rusų. Žmonėms su klausos negalia parengti ir įrašyti specialūs vaizdo pasakojimai su vertimu į gestų kalbą, audiogidas (lietuvių k.).


Virtuali kelionė supažindina su Pasvalio krašto muziejaus ekspozicijomis, virtualiai nukelia prie trijų ypač turistų mėgstamų Pasvalio krašto lankytinų objektų – giliausio urvo Lietuvoje „Žalsvojo šaltinio", partizanų bunkerio Žadeikių miške bei interaktyvios skulptūros „Antanėlio".


Projektą „Virtualus turas po Pasvalio krašto muziejų" finansavo Lietuvos kultūros taryba. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo „Gluk Media" komanda.

Šiaurės sparnai: istorinių vėjo malūnų atminties archyvas. 2019 m.

Pasvalio krašto muziejus kartu su Vilniaus universitetu įgyvendina projektą (projekto pradžia 2017 m.), skirtą šio krašto vėjo malūnų tyrimams, sklaidai ir atgaivinimui. Projektu pasiekta reikšmingų rezultatų – surinkta unikali sakytinės istorijos medžiaga, organizuotas renginių ciklas (ekspedicija, konferencija, apskritas stalas-diskusija, paroda muziejuje), sukurti produktai (pažintinis bukletas, straipsnių ciklas). Projektas išplėstas iki Panevėžio apskrities vėjo malūnų paveldo pažinimo ir sklaidos projekto.

„Žiemgala XIII a. dokumentuose“. 2020 m.

Pasvalio krašto muziejus kartu su Joniškyje įsikūrusia asociacija Žiemių pradas „Simkala" įgyvendina tęstinį projektą „Žiemgala XIII a. dokumentuose". Bus išleistas archyvinių dokumentų rinkinys „Acta episcopatus Semigalliensis et Seloniensis. Žiemgalos ir Sėlos vyskupystės aktai".

Europos šalių archyvuose pavyko surasti svarbių senosios Lietuvos istorijai dokumentų. Jie atkeliavo iš Vatikano Apaštališkojo archyvo, Latvijos nacionalinio archyvo, Čekijos ir Prancūzijos nacionalinių bibliotekų rankraštynų, Kembridžo Corpus Christi koledžo bibliotekos (Anglija). Leidinyje rasite 32 dokumentų faksimiles, jų transkripcijas, vertimą į lietuvių kalbą, istorinio konteksto komentarus.

Dokumentus tyrinėjo ir aprašė istorikas dr. Tomas Baranauskas.
Naujasis leidinys pasirodys kovo mėnesį. Jo pristatymas visuomenei bus vykdomas atsižvelgiant į aplinkybes, susidariusias dėl COVID-19 situacijos. Primename, kad iki šiol jau yra išleisti trys dokumentų rinkiniai: „Žiemgalos aktai", „Sėlos aktai", „Kuršo aktai".

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Pasvalio rajono savivaldybė.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programa – dailės terapijos ciklas „Kurkime meną kartu“ 2019 m.

Edukacinis užsiėmimas „Šilkinė svajonė" – šilko istorija, tapyba ant šilko. Edukacijos metu ugdomi dalyvių meniniai gebėjimai, lavinami bendravimo įgūdžiai, vaizduotė, tobulinama socialinė integracija į visuomenę.