Veikusios parodos

2023 m.

Panevėžio miesto ir rajono tautodailininkų tapybos darbų paroda „Panevėžys laiko tėkmėje: iš tautosakos skrynios".

Panevėžio krašto tautodailininko Alberto Valikonio Užgavėnių kaukių paroda.

Biržietės Rimos Jakutienės sukurtų lėlių paroda.

Atvirukų paroda iš LR Seimo nario Antano Matulo atvirukų kolekcijos.

Kęstučio Svėrio paroda, skirta Sausio 13-ąjai atminti.

Vieno eksponato paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai! Parodoje eksponuojamas savanorio, grandinio, šaulio Antano Povilionio 1991-ųjų sausio dienomis pasigamintas durklas, kurį jis nešiojo prikabintą prie diržo po paltu, budėdamas prie parlamento.

 

Keramikos darbų paroda, skirta menininkės Marijonos Žiūrienės 80-osioms gimimo metinėms.

 

 

2022 m. 

Tautodailininkės Palmiros Venslovienės jubiliejinė darbų paroda.

Kalėdinė paroda-pardavimas „Metai".

Kraštiečio tapytojo Romualdo Pučeko jubiliejinė paroda.

„Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa". Paroda skirta Holokausto metais nužudytiems Lietuvos žydų vaikams atminti. Parodos rengėjas – Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus.

Tautodailininkės Leonoros Stravinskienės jubiliejinė darbų paroda.

 

Ėriškiuose (Panevėžio r.) vykusio projekto „Tapybos pleneras „A.R.T. Ėriškiai" paroda.

 

Skulptoriaus Martyno Gaubo paroda „Truputis ugnies".

 

Tautodailininko Virginijaus Mykolo Nudo jubiliejinė tapybos darbų paroda.

 

Audronės Jovaišienės lėlių Barbių kolekcija (130 eksponatų).

 

Pasvalio rankdarbių klubo „Kraitė" rankdarbių paroda „Aš – moteris".

 

Paroda „(Ne)matytas Pasvalys" Pasvalio krašto muziejaus kiemelyje.

 

Edmundo Gaubo paroda „Tautos istorija medžio drožiniuose".

 

Pasvalio r. neįgaliųjų draugijos būrelio „Pynė" paroda „Ką gali rankos". 

 

Pasvalio r. menininkų klubo „Rats" jubiliejinė paroda.

 

Pasvalio dailininkų tapybos darbų paroda.

 

Pasvalio muzikos mokyklos Dailės skyriaus absolventų baigiamųjų darbų paroda.

 

 

Panevėžietės fotomenininkės Danutės Augustinienės fotografijų paroda „Išėjimai... Sugrįžimai...".

 

Prof. Liudo Mažylio parengta paroda „Skausmo ir vilties laiškai iš šalčio žemės", skirta masinių trėmimų 80-mečiui paminėti – eksponuojami laiškai, siųsti Mažylių šeimai.

 

Pedagogės, tautodailininkės, kraštietės Saigūnės Rožėnienės jubiliejinė karpinių paroda.

 

Paroda „Panevėžys laiko tėkmėje". Paveikslai nutapyti remiantis senomis dokumentinėmis nuotraukomis.

 

Pasvalio rajono tautodailininkų kūrybos paroda.

 

Kupiškio r. tautodailininkės Virginijos Jurevičienės velykinių margučių paroda.

 

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis" paroda „VILTIES ALĖJA".

 

Paroda, skirta Monsinjoro Alberto Talačkos gimimo šimtmečiui „Išmintis pasiteisina savo darbais" Mt 11,19

 

Tradicinė, jau 53-ioji Lietuvos karikatūristų paroda „Kursu žaliu smagiai galiu".

 

 

2021 m.

JAV ambasados paruošta paroda, skirta JAV ir Lietuvos diplomatinių santykių atkūrimo 30-mečiui, „Sumner Welles deklaracijai – 80".

Kalėdinė paroda-pardavimas „Metai".

Panevėžio krašto konkursinė paroda „Aukso vainikas". Parodos autoriai iš Biržų, Pasvalio, Panevėžio, Anykščių, Kupiškio, Ukmergės, Rokiškio.

Pasvalio r. Neįgaliųjų draugijos fotomėgėjų ir draugų fotografijų paroda „Arti Toli".

Pasvalio r. Neįgaliųjų draugijos rankdarbių būrelio „Pynė" rankdarbiu paroda.

2020 m.

Menininkės Eglės Šaltės grafikos darbų ciklas „Pamąstymai".

E Šaltė

Dailininko Vaidoto Kvašio naujausių tapybos darbų paroda.

Kvašio 20 small

Pasvalio menininkų klubo „Rats" paroda.

Rats 2020 big

Skulptoriaus Kęstučio Krasausko vieno kūrinio „Trys moterys" paroda.

Trysmot small

Respublikinė neįgalių fotomėgėjų paroda „Talačkoniai 2019".

Bručo paroda 19 small

 „1:23:40 – laikas, pakeitęs žmonijos istoriją".

Žvalgas small

Kęstučio Svėrio fotografijų paroda, skirta Sausio 13-ajai paminėti.

Svėrio paroda small

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus parengta fotografijų paroda „Vanagas su vanagėliais".

 

Jonas Vileišis: tarnystė vardan Kauno ir Lietuvos. Parodą parengė Kauno miesto muziejus.

Vileišiui small

Paroda „Nematoma paveikslo pusė".

Nematoma small

 

2019 m.

Kalėdinė paroda–pardavimas „Metai".

Metai 19 small

Pasvalio menininkų klubo „Rats" darbų paroda.

Rats 19 small

Neringos Marcinkevičiūtės-Strazdės personalinė grafikos kūrinių paroda.

Strazdė small

Tautodailininkų Eugenijos ir Fausto Vaišvilų Jubiliejinė tapybos darbų paroda.

Vaišvilų paroda small

Pasvalio Muzikos mokyklos Dailės skyriaus absolventų baigiamųjų darbų paroda.

Dailė 19 small

Kraštiečių Jono Jakimavičiaus ir Kęstučio Svėrio fotografijų paroda, skirta Baltijos kelio 30-mečiui.

Baltijos kelias small

Fotografo Vydmanto Bručo fotografijų paroda „Mes esame".

Bručo paroda 19 small

Šviesios atminties kraštiečio kunigo Ladislovo Baliūno fotografijų paroda.

Baliūnas small

Motinos dienai skirta vokų paroda iš kraštiečio Jono Načiūno kolekcijos.

Vokai small

Dailininko Balio Tuskėno tapybos darbų paroda.

Tuskėno paroda small

Pasvalio r. neįgaliųjų draugijos jubiliejinė rankdarbių paroda.

Neigaliųjų 19 small paroda

Tautinės simbolikos paroda „Vytis – Lietuvos ir lietuvių".

Vytis paroda small
 

Fotografijų paroda „Portretas be veido".

Portretas small

Tautodailininko Sauliaus Tamulio Užgavėnių kaukių paroda.

Kaukės 2019 small

Dailininko monumentalisto, kraštiečio profesoriaus Vitolio Trušio darbų paroda, skirta 1-osioms mirties metinėms.

V.Trušio paroda 2019 small

Ingos Poškienės tapybos darbų paroda.

I.Poskienes paroda small

Jurio Baliūno tapybos darbų paroda.

Jures paroda small

2018 m.

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro kun. Nerijaus Papirčio fotografijų paroda.

N.Papircio small

Kalėdinė paroda „Metai".

Metai 2015 small

Rankdarbių klubo „Kraitė" paroda.

Kraitė 2018 small

„Bočių" bendrijos rankdarbių paroda „Išglostyta širdimi".

Bočiai 2018 small

Skulptoriaus Kęstučio Krasausko jubiliejinė paroda.

Krasausko jubiliejine small

Vido Dulkės fotografijų paroda „Žvilgsnis metams praėjus".

Dulkės 2018 small

Pasvalio menininkų klubo „Rats" paroda.

Rats 2018 small

Kraštiečio Kęstučio Svėrio fotografijų paroda „Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis".

Svėrio paroda small

Ritos Lauraitienės karpinių paroda „Jie gyvi... Ir šiandien mato tie langai".

R.Lauraitienės small

Pasvalio Muzikos mokyklos Dailės skyriaus absolventų baigiamųjų darbų paroda.

Dailės sk absolventai 2018 small

Paroda „Vainikas Lietuvai". Šimtas įvairiaspalvių vainikų, skirtų atkurtos Lietuvos 100-mečiui ir Valstybės dienai paminėti.

Vainikai small

Pasvalio neįgaliųjų draugijos rankdarbių paroda.

Neįgal 2018 small

Senųjų dokumentų rinkinio „Kuršo aktai. Acta Curoniae" paroda.

Kurso aktai small

Panevėžio foto klubo 50-mečiui skirta paroda.

Bručo paroda small

Pasvalio r. ataskaitinė tautodailės paroda.

Tautodailės 2018 small

Pasvalio r. vaikų ir jaunimo fotografijos paroda-konkursas „PASVALIO KRAŠTAS IR MES", skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Fotografija 2018 small

Šiaurės Lietuvos architektūros paroda-konkursas „Kryptis–Šiaurė“.

Architektų paroda small

Trakų istorijos muziejaus paroda – Karaimų darbai ir sukaktys (autorius – Vidas Alvikas).

Karaimų small

Andriaus Repšio fotografijų paroda „Žmogus – paukštis", skirta lakūno Vytauto Lapėno atminimui.

V.Lapėnui small

2017 m.

Kalėdinė paroda–pardavimas „Metai“.

Metai 2017 small

Pasvalio krašto vėjo malūnai: praeities ir dabarties istorijos (autorius – Raimondas Gurskis).

Malunai 2017 small

Medžioklės trofėjų paroda.

Ragai 2017 small

Rankdarbių klubo „Kraitė“ paroda „Kraitei – 15-ieji“.

Kraitė 2017 small

Pasvalietės mokytojos Valerijos Stapulionienės austų kilimų paroda.

Stapulinienes paroda small

Jubiliejinė tautodailininko Virginijaus Nudo darbų paroda.

Nudo paroda 17 small

Pasvalio rajono menininkų klubo „Rats" jubiliejinė paroda.

Rags small

 Paroda „Pasvalys istoriniuose dokumentuose", skirta miesto 520 m. jubiliejui paminėti.

 Pasvalys dokumentuose small

Fotografijų ir dokumentų paroda „Bendrapiliečiai. Žydai Pasvalio krašte“.

Žydų paroda small

Jubiliejinė tautodailininkės Leonoros Stravinskienės dailės darbų paroda.

L.Stravinskienės paroda small

Paroda „Žolinės vainikas“.

Žolinės 2017 small

Jono Ambraškos fotografijų paroda „Atgimimo šviesa“.

J.Ambraška small

Paroda „Šimtas šaukštų". Kraštiečio Jono Grigalionio dovana valstybės šimtmečiui.

Pasvalio Muzikos mokyklos Dailės skyriaus absolventų baigiamųjų darbų paroda.

Dailės sk. 2017 small

Pumpėnų gimnazijos dailės ir technologijų mokytojos Dianos Augustinienės moterų portretų paroda.

Moters portretai small

Pasvalietės pedagogės Genovaitės Bružienės velykinių margučių paroda.

G.Bružienės small

Paroda apie lietuvių keliautoją, mokslininką, antropologą, rašytoją, žurnalistą – Antaną Pošką.

A.Poškos paroda small

Pasvalio r. tautodailininkų ataskaitinė dailės darbų paroda.

Tautodaile 17 small

Paroda „Tautinis kostiumas – etninio tapatumo simbolis". Parodos rengėjai – Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus.

Tautine juosta small

Fotomenininkės Jurgos Anusauskienės paroda „neMATOMAS KELIAS". Automobilių sporto akimirkos įamžintos išskirtinės technikos meno kūriniuose.

J.Anusauskienės paroda small

Lietuvos Respublikos Seimo nario Antano Matulo suvenyrinių šaukštelių kolekcija (ekspozicijų salės II aukšte).

Kolekcija small

Aidos Dulkienės jubiliejinė kūrybinių darbų paroda „Nuo grafikos iki foto grafikos".

A.Dulkienės paroda small

2016 m.

Kalėdinė paroda–pardavimas „Metai“.

Metai 2016 small

LPS „Bočiai“ Pasvalio bendrijos rankdarbių paroda.

Bočiai 2016 small

Neįgaliųjų draugijos rankdarbių būrelio paroda „Antrą kartą gimęs“.

Neįgaliųjų 16 small

Biržų rankdarbių asociacijos „Fantazijų skrynia" paroda „Rudens fantazijos“.

Fantaziju skrynia small

Paroda „XX a. pr. dzūkiški marškiniai ir dar kai kas...“

Dzūkiški marškiniai small

„Socialinė paroda „Kalba gatvė“.

Grafiti small

Pasvalio r. menininkų klubo „Rats“ paroda.

Rats 2016 small

Dailininko monumentalisto, kraštiečio prof. Vitolio Trušio jubiliejinė paroda.

Trušio paroda small

Pasvalio muzikos mokyklos Dailės skyriaus absolventų kūrinių paroda.

Dailės 2016 small

Paroda „Žolinės vainikas“.

Žolinės small

Tautodailininko Stasio Motiejūno medžio darbų paroda.

S.Motiejūno paroda small

Skarelių paroda iš Adelės Karaliūnaitės kolekcijos.

Karaliunaites small

Pasvalio rankdarbių klubo „Kraitė“ paroda „Moters grožis“, skirta Motinos dienai.

Kraitės paroda small

 Paroda „Iš Pasvalio policijos istorijos“.

Policija small

Pauliaus Ramanausko grafikos darbų paroda „Pabaigos pradžia“.

P.Ramanausko paroda small

Pasvalio r. mokinių technologijų olimpiados darbų paroda „Ką sudėčiau krašto knygon...“.

Techn.olimpiada small

Kęstučio Svėrio fotografijų paroda, skirta Sausio 13-osios 25-mečiui „1991 m. sausio įvykiai Vilniuje“.

Sausio 13 small

 

2015 m.

Kalėdinė paroda–pardavimas „Metai“.

Metai 2015 small

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Pasvalio bendrijos narių kasmetinė rankdarbių paroda.

Bociai 2015 small

Pasvalio menininkų klubo „Rats“ dailės darbų paroda.

Rats 15 small

Vaidoto Kvašio tapybos darbų paroda „Lietuvė Ina ir latvietis Janis pasienio peizaže“.

Kvašys small

Panevėžietės dailininkės Stasės Mikeliūnienės akvarelių paroda.

Akvareles small

Fotografijų paroda „Antano Poškos pėdsakais“.

Poskos small

Paroda „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–1958 m.“

Lageriai small

Mokinių fotografijos darbų paroda „Mūsų fotografinės temos“ (mokyt. Aida Dulkienė).

Dulkienes small

Neįgaliųjų draugijos rankdarbių paroda „Tau, mano mamyte, pirmieji žiedai“.

Neigaliuju small

 

Veikiančios parodos

Paroda „Įamžinti liudijimai: Sibiras 1949–1958 m.", skirta tautodailininko, fotografo Vilhelmo Janiselio 110-osioms gimimo metinėms.

Ievos Baltrėnaitės meninio tyrimo „Skurdas ir vaizduotė: lietuvių apranga iki mados" paroda.

Pasvalio rajono tautodailininkų kūrybos darbų paroda.

Pasvaliečio Renato Trepočkos (Artefaktų ieškotojų klubo „Metalo broliai" nario) kolekcijų „Tarpukario Lietuvos militarija" ir „Vokietijos Trečiasis Reichas" paroda.

 

Subkategorijos