Muziejus spaudoje 2020 m.

Gruodis

Balčiūnaitis, Gražvydas. Pasvalio krašto bažnyčių varpai (IV). – Tęsinys. Pradžia 2019 m. Nr. 1 (46). – Iliustr. // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2020, Nr. 2(49), p. 18–24.

Kulevičius, Salvijus. Šiaurės sparnai, arba Kelios apybraižos Pasvalio krašto senųjų vėjo malūnų tema (III) / nuotr. iš Pasvalio krašto muziejaus rinkinio // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2020, Nr. 2(49), p. 66–75.

Grubinskienė, Regina. „Nuo Svalios ir Lėvens krantų nebuvo atitolęs": [apie mokytoją, kraštotyrininką Juozą Velžį jo 100-ųjų gimimo metinių proga, min. Pasvalio krašto muziejus, šviesios atminties muziejininkas Antanas Stapulionis, spausdinamos muziejuje saugomos V. Dulkės nuotraukos]. – Iliustr. // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2020, Nr. 2(49), p. 4–7.

Grinevičiūtė, Agnė. Pasvalio kultūrinis fenomenas: medžio drožėjų kūrybinės stovyklos: [apie nuo 1986 m. organizuojamas stovyklas, spausdinamos Pasvalio krašto muziejuje saugomos V. Dulkės nuotraukos]. – Iliustr. // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2020, Nr. 2(49), p. 40–45.

2020 metų kultūrinio gyvenimo kronika / parengė Bronislava Lapinskaitė // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2020, Nr. 2(49), p. 94–96.

Krašto kalendorius: [gruodžio 31 d.–2021 m. sausio 1–4 d. sukaktys] // Darbas. – 2020, gruod. 31, p. 8.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Pasvalio rajono kabantys tiltai: Baltpamušio „lieptas" į praeitį: [rašoma ir apie Pasvalio krašto muziejaus muziejininko G. Balčiūnaičio publikaciją] // Darbas. – 2020, gruod. 29, p. 5.

Krašto kalendorius: [gruodžio 30 d. sukaktys] // Darbas. – 2020, gruod. 29, p. 2.

Krašto kalendorius: [gruodžio 22–27 d. sukaktys] // Darbas. – 2020, gruod. 22, p. 8.

Krašto kalendorius: [gruodžio 20–21 d. sukaktys] // Darbas. – 2020, gruod. 19, p. 8.

Krašto kalendorius: [gruodžio 17–18 d. sukaktys] // Darbas. – 2020, gruod. 17, p. 5.

Krašto kalendorius: [gruodžio 16 d. sukaktys] // Darbas. – 2020, gruod. 15, p. 8.

Krašto kalendorius: [gruodžio 12–14 d. sukaktys] // Darbas. – 2020, gruod. 12, p. 8.

Krašto kalendorius: [gruodžio 10–11 d. sukaktys] // Darbas. – 2020, gruod. 10, p. 8.

Krašto kalendorius: [gruodžio 8–9 d. sukaktys] // Darbas. – 2020, gruod. 8, p. 8.

Krašto kalendorius: [gruodžio 6–7 d. sukaktys] // Darbas. – 2020, gruod. 5, p. 8.

Krašto kalendorius: [gruodžio 4 d.] // Darbas. – 2020, gruod. 3, p. 8.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Pasivaikščiojimai po Pasvalį: knygnešystės atminimas mieste: [Apie Pasvalio rajono knygnešius, jiems skirtą stogastulpį ir knygnešio Kazio Gumbelevičiaus namą Pasvalyje, min. Pasvalio krašto muziejaus iniciatyva „Atraskime šimtmečio paveldą"]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, gruod. 1, p. 5.

Krašto kalendorius: [lapkričio 1–2 d.] // Darbas. – 2020, gruod. 1, p. 8.

Lapkritis

Antanas Poška – nuo Pasvalio krašto herojaus iki Lietuvos Odisėjo: [apie kraštietį keliautoją, mokslininką Antaną Pošką ir jam skirtą naują ekspoziciją Pasvalio krašto muziejuje] / Pasvalio krašto muziejaus informacija. – Iliustr. // Darbas. – 2020, lapkr. 28, p. 5.

Krašto kalendorius: [lapkričio 29 d.] // Darbas. – 2020, lapkr. 28, p. 8.

Krašto kalendorius: [lapkričio 27 d.] // Darbas. – 2020, lapkr. 26, p. 7.

Krašto kalendorius: [lapkričio 21–22 d.] // Darbas. – 2020, lapkr. 21, p. 8.

Krašto kalendorius: [lapkričio 20 d.] // Darbas. – 2020, lapkr. 19, p. 8.

Krašto kalendorius: [lapkričio 17–18 d.] // Darbas. – 2020, lapkr. 17, p. 8.

Krašto kalendorius: [lapkričio 15 d.] // Darbas. – 2020, lapkr. 14, p. 8.

Krašto kalendorius: [lapkričio 13 d.] // Darbas. – 2020, lapkr 12, p. 8.

Magelinskienė, Zina. Svetingai kviečia dar dešimt naujų lankytinų vietų: [apie atnaujintą Pasvalio rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašą, min. Pasvalio krašto muziejus, turintis tris padalinius: Girnų ir dubenuotųjų akmenų kolekciją Pasvalyje, Joniškėlio krašto muziejų bei poetų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinį muziejų Krinčine]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, lapkr. 10, p. 5.

Krašto kalendorius: lapkričio 10 d. // Darbas. – 2020, lapkr. 10, p. 8.

Krašto kalendorius: [lapkričio 7 d.] // Darbas. – 2020, lapkr. 7, p. 8.

Balčiūnaitis, Gražvydas. Žiemgalos kraštą apkeliavo dviračiu ir laimėjo... dviratį: [apie tarptautinio turizmo projekto „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje!", kurio dalyviai per vasarą keliavo po istorinį Žiemgalos regioną Lietuvoje ir Latvijoje, fotografavosi, rinko antspaudus ir dalyvavo loterijoje, baigiamąjį renginį; apie šio projekto loterijos laimėtojus pasvaliečius Zinaidą Tuomienę ir Svajūną Bytautą]. – Iliustr. // – 2020, lapkr. 5, p. 8.

Spalis

Krašto kalendorius: [lapkr. 1–2 d.] // Darbas. – 2020, spal. 31, p. 8.

Krašto kalendorius: [spalio 30 d.] // Darbas. – 2020, spal. 29, p. 8.

Krašto kalendorius: [spalio 27–28 d.] // Darbas. – 2020, spal. 27, p. 7.

Krašto kalendorius: [spalio 24–25 d.] // Darbas. – 2020, spal. 24, p. 8.

Pasvalio krašto muziejaus veiklos – ne tik vaikams, bet ir suaugusiems: [užsakomasis straipsnis pagal projektą „Aktuali kultūra“ apie muziejaus edukacines programas ir kitą veiklą pagal direktorės Vitutės Povilionienės pasakojimą]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, spal. 22, p. 3

Krašto kalendorius: [spalio 23 d.] // Darbas. – 2020, spal. 22, p. 8.

Bitinaitė, Asta. Parodos muziejuje: pamąstymai...: [Pasvalio krašto muziejuje rugsėjo ir spalio mėnesiais viena po kitos keičiasi parodos: rajono menininkų klubo „Rats“, skulptoriaus Kęstučio Krasausko vieno kūrinio „Trys moterys“ ekspozicija, dailininko Vaidoto Kvašio naujausių tapybos darbų paroda, o dabar iš Vilniaus atkeliavo menininkės Eglės Šaltės (Petravičiūtės) linoraižinių serija „Pamąstymai“] // Darbas. – 2020, spal. 20, p. 4.

Krašto kalendorius: [spalio 20 d.] // Darbas. – 2020, spal. 20, p. 8.

Bitinaitė, Asta. Trečiojo amžiaus universitetas: [apie šeštuosius mokslo metus pradėjusį Pasvalio Trečiojo amžiaus universitetą ir šventinį renginį Pasvalio muzikos mokyklos salėje, min. Pasvalio krašto muziejus]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, spal. 17, p. 1, 4

Balčiūnaitis, Gražvydas. Unikalus paminklas atgimė Katalikių moterų iniciatyva: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininkas apie Lietuvos Katalikių moterų draugiją, Pasvalio skyriaus veiklą, 1933 m. Pasvalio kapinėse pastatytą paminklą, jo restauravimą ir draugijos veiklą atkurtoje Lietuvoje]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, spal. 15, p. 1–2.

Krašto kalendorius: [spalio 15–16 d.] // Darbas. – 2020, spal. 15, p. 8.

Krašto kalendorius: [spalio 13–14 d.] // Darbas. – 2020, spal. 13, p. 8.

Krašto kalendorius: [spalio 10–12 d.] // Darbas. – 2020, spal. 10, p. 8.

Krašto kalendorius: [spalio 8–9 d.] // Darbas. – 2020, spal. 8, p. 8.

Krašto kalendorius: [spalio 6 d.] // Darbas. – 2020, spal. 6, p. 8.

Krašto kalendorius: [spalio 3–5 d.] // Darbas. – 2020, spal. 3, p. 8.

Krašto kalendorius: [spalio 1–2 d.] // Darbas. – 2020, spal. 1, p. 8.

Rugsėjis

Balčiūnaitis, Gražvydas. Ką pasakoja senųjų pastatų požemiai? : [Apie Pasvalio krašto muziejaus įgyvendintą projektą „Edukacija senųjų pastatų požemiuose" – Europos paveldo dienos renginį]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, rugs. 29, p. 5.

Krašto kalendorius: [rugsėjo 30 d.] // Darbas. – 2020 m. rugs. 29, p. 8.

Stanislovaitis, Viktoras. Amžinasis keleivis grįžo. Dabar jau – ilgam. Visam: [apie poeto Bernardo Brazdžionio paminklo (mecenatas kraštietis dr. Pranas Kiznis) Pasvalio centre pristatymą; specialus Vyčio paramos fondo sukurtas atminimo ženklas įteiktas ir Pasvalio krašto muziejui]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, rugs. 26, p. 4–5.

Krašto kalendorius: [rugsėjo 26–28 d.] // Darbas. – 2020 m. rugs. 26, p. 8.

Krašto kalendorius: [rugsėjo 25 d.] // Darbas. – 2020 m. rugs. 24, p. 7.

Krašto kalendorius: [rugsėjo 22–23 d.] // Darbas. – 2020 m. rugs. 22, p. 8.

Krašto kalendorius: [rugsėjo 19 d.] // Darbas. – 2020 m. rugs. 19, p. 8.

Krašto kalendorius: [rugsėjo 17–18 d.] // Darbas. – 2020 m. rugs. 17, p. 8.

Krašto kalendorius: [rugsėjo 15 d.] // Darbas. – 2020 m. rugs. 15, p. 8.

Krašto kalendorius: [rugsėjo 13–14 d.] // Darbas. – 2020 m. rugs. 12, p. 8.

Krašto kalendorius: [rugsėjo 8–10 d.] // Darbas. – 2020 m. rugs. 8, p. 8.

Krašto kalendorius: [rugsėjo 5–7 d.] // Darbas. – 2020 m. rugs. 5, p. 8.

Krašto kalendorius: [rugsėjo 3–4 d.] // Darbas. – 2020, rugs. 3, p. 8.

Krašto kalendorius: [rugsėjo 1–2 d.] // Darbas. – 2020, rugs. 1, p. 8.

Rugpjūtis

Krašto kalendorius : [rugpjūčio 29–30 d.] // Darbas. – 2020, rugpj. 29, p. 7.

Kanišauskas, Sigitas. Naujos autobusų parko strategijos štrichai: [apie Pasvalio autobusų parko direktore kovo 16-ąją pradėjusią dirbti biržietę Giedrą Andrijauskę, begalę nenumatytų rūpesčių karantino metu ir ateities planus, min. Pasvalio krašto muziejus]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, rugpj. 27, p. 1, 5.

Krašto kalendorius : [rugpjūčio 27–28 d.] // Darbas. – 2020, rugpj. 27, p. 8.

Muziejaus prieigos pražydo tūkstančiais žiedų: [apie rankdarbių klubo „Kraitė“ moterų sukurtų įvairiausių kompozicijų iš gėlių ir žalumynų parodą prie Pasvalio krašto muziejaus, pristatytą pasvaliečiams Žolinių išvakarė­se] / „Darbo“ inf.. – Iliustr. // Darbas. – 2020, rugpj. 25, p. 5.

Krašto kalendorius : [rugpjūčio 25–26 d.] // Darbas. – 2020, rugpj. 25, p. 8.

Savickienė, Daiva. Žydiškojo Pasvalio fragmentai : iš kadaise didžiąją Pasvalio krašto gyventojų dalį sudariusios žydų bendruomenės palikimo teliko trupiniai: [pagal istoriko, muziejininko Gražvydo Balčiūnaičio pasakojimus] / Gražvydo Balčiūnaičio, Pasvalio krašto muziejaus nuotraukos. – Iliustr. – Rubrika: Atminties vartai // Panevėžio balsas. – 2020, rugpj. 24–30, p. 5–7.

Balčiūnaitis, Gražvydas.Senosios stotys prabyla, arba Į žvalgybą siauruku : Projektas „Siauruko tiltai: paveldas bendruomenėms, bendruomenės paveldui“: [apie pėsčiųjų žygį (vadovas – siauru­ko entuziastas Vaidotas Gikys) siauruoju geležinkeliu nuo Diliauskų kaimo (Pasvalio r.) iki Biržų]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, rugpj. 20, p. 5.

Krašto kalendorius : [rugpjūčio 20–21 d.] // Darbas. – 2020, rugpj. 20, p. 6.

Bitinaitė, Asta.Vatkų įdubalą tarsi iš naujo atrado: [apie Moliūnų miško gilumoje daugiau nei prieš šimtą metų įgriuvusią smeg­duobę, vadinamą Vatkų įdubalą (Pasvalio r.), kurią Pas­valio krašto muziejaus darbuotojai šiemet pavasarį per karantiną išvalė, sutvarkė, pa­statė suoliukų, pritvirtino rodyklę „Į Įdubalą“, taip turistams ir šiaip smalsuoliams atvėrė paslaptingą ir romantišką erdvę]. – Iliustr. – Rubrika: Krašto žinios // Darbas. – 2020, rugpj. 18, p. 5.

Krašto kalendorius : [rugpjūčio 18 d.] // Darbas. – 2020, rugpj. 18, p. 8.

Balčiūnaitis, Gražvydas. Siaurasis geležinkelis „atriedėjo“ į Pajiešmenius : projektas „Siauruko tiltai: paveldas bendruomenėms, bendruomenės paveldui“: [apie pirmąjį Pasvalio krašto muziejaus, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto ir Pajieš­menių bendruomenės projekto renginį – konferenciją „Siaurukas: tarp nebūties ir atgimimo“ Pajiešmeniuose]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, rugpj. 13, p. 5.

Krašto kalendorius : [rugpjūčio 13–17 d.] // Darbas. – 2020, rugpj. 13, p. 8.

Krašto kalendorius : [rugpjūčio 8–9 d.] // Darbas. – 2020, rugpj. 8, p. 8.

Krašto kalendorius : [rugpjūčio 4 d.] // Darbas. – 2020, rugpj. 4, p. 8.

Krašto kalendorius : [rugpjūčio 2–3 d.] // Darbas. – 2020, rugpj. 1, p. 7.

Liepa

Krašto kalendorius: [liepos 30 d.] // Darbas. – 2020, liep. 30, p. 7.

Pasvalio krašto muziejus kartu su Vilniaus Universitetu kviečia į projekto „Siauruko tiltai: paveldas bendruomenėms, bendruomenės paveldui" renginius: [programa] // Darbas. – 2020, liep. 28, p. 7.

Pasvalio krašto muziejaus kartu su Vilniaus Universitetu kviečia į projekto „Siauruko tiltai: paveldas bendruomenėms, bendruomenės paveldui“ renginius // Darbas. – 2020, liep. 25, p. 8.

Krašto kalendorius: [liepos 25–26 d.] // Darbas. – 2020, liep. 25, p. 8.

Balčiūnaitis, Gražvydas. „Siauruko tiltai: paveldas bendruomenėms, bendruomenės paveldui": [apie Vilniaus uni¬versiteto ir Pasvalio krašto muziejaus projektą ir pirmąjį jo renginį Pajiešmenių kultūros namuose; rugpjūčio 1-ąją kviečiama į dviejų dienų pėsčiųjų žygį gele¬žinkeliu nuo Papyvesių kaimo iki Biržų; 3–5 d. vyks moks¬linė ekspedicija pas žmones, kurių gyvenimas vienaip ar kitaip susijęs su siauruku; su¬rinktą medžiagą tvarkys ir tyrinės Vilniaus universiteto istorikai; baigiamasis renginys vyks muziejuje vėliau rudenį]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, liep. 21, p. 2.

Krašto kalendorius: [liepos 22 d.] // Darbas. – 2020, liep. 21, p. 8.

Krašto kalendorius: [liepos 18–20 d.] // Darbas. – 2020, liep. 18, p. 8.

Striškienė Ona. Matuzevičių sode: [apie poezijos ir muzikos šventę „Krinčino verdenės 26“ Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialiniame muziejuje]. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2020, liep. 16, p. 1, 8.

Balčiūnaitis, Gražvydas. Vietovardžiai pripažinti nematerialaus kultūros paveldo vertybe: [Lietuvos vietovardžiai įrašyti į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, min. Pasvalio krašto muziejuje vykusi konferencija „Pasvalio krašto išnykusių kaimų, paveldo ir etnokultūros aktualijos“]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, liep. 16, p. 5

Misevičius, Vidmantas. Jau užkliuvo ir Laisvės kovų istorija: [apie keletą kartų vandalų suniokotą Pasvalio krašto muziejaus darbuotojų iniciatyva Žadeikių miške (Pasvalio r.) atstatyto partizanų bunkerio aplinką]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2020, liep. 16, p. 2.

Krašto kalendorius: [liepos 16–17 d.] // Darbas. – 2020, liep. 16, p. 8.

Bitinaitė, Asta. Kam trukdo priėjimas prie partizanų bunkerio...: [apie Pasvalio krašto muziejaus darbuotojų iniciatyva Žadeikių miške (Pasvalio r.) atstatytą partizanų bunkerį, šiemet jau trečią kartą vandalų suniokotą jo prieigą] / Pauliaus Ramanausko nuotraukos. - Iliustr. // Darbas. – 2020, liep. 14, p. 4.

„Pynės" būrelio rankdarbių mėgėjos pakvietė į parodą: [apie Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos būrelio „Pynė" veiklą bei rankdarbių parodą Pasvalio krašto muziejuje] / „Darbo" inf. ; Pauliaus Ramanausko nuotr. – Iliustr. // Darbas. – 2020, liep. 11, p. 5.

Balčiūnaitis, Gražvydas. Valstybės dieną duris atvėrė Krinčino krašto dvarai: [apie dviračių žygį po Pasvalio rajono Krinčino krašto dvarus]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, liep. 11, p. 5.

Fotografijoje – 40-osios Lietuvos neįgaliųjų šventės akimirkos: [Pasvalio krašto muziejuje pristatyta respublikinė neįgaliųjų fotomėgėjų nuotraukų paroda „Talačkoniai 2019“. – Iliustr. // Darbas. – 2020. – liep. 9, p. 4.

Krašto kalendorius: [liepos 9–10 d.] // Darbas. – 2020, liep. 9, p. 8.

Ajolytė Brėkšta. Almančią Verdenę išgirdus: [apie 26-ąsias Krinčino verdenes]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, liep. 4, p. 5.

Grinevičiūtė Agnė. Naujausiuose „Šiaurietiškuose atsivėrimuose“ skleidžiasi ryškūs krašto kultūros žiedai: min. Gražvydas Balčiūnaitis ir jo straipsniai“ // Darbas. – 2020, liep. 4, p. 8.

Krašto kalendorius: [liepos 4–7 d.] // Darbas. – 2020, liep. 4, p. 8.

Birželis

Balčiūnaitis, Gražvydas. Pasvalio krašto bažnyčių varpai (III). – Tęsinys: Pradžia 2019 m. Nr. 1 (46). – Iliustr. // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2020, Nr. 1 (48). – p. 15–21.

Balčiūnaitis, Gražvydas. Iš praeities prikeltos Pasvalio žydų istorijos: [keturios į Lietuvą užklydusių Pasvalio krašto žydų vaikaičių papasakotos istorijos]. – Iliustr. // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2020, Nr. 1 (48). – p. 40–45.

Kronika. 2019: Pasvalio rajonas / parengė Bronislava Lapinskaitė // Žiemgala. – 2020, Nr. 1, p. 67–70.

Krašto kalendorius : [birželio 27–29 d.] // Darbas. – 2020, birž. 27, p. 8.

Krašto kalendorius : [birželio 24 d.] // Darbas. – 2020, birž. 23, p. 8.

Krašto kalendorius : [birželio 21–22 d.] // Darbas. – 2020, birž. 20, p. 7.

Krašto kalendorius : [birželio 19 d.] // Darbas. – 2020, birž. 18, p. 8.

Krašto kalendorius : [birželio 17 d.] // Darbas. – 2020, birž. 16, p. 8.

Krašto kalendorius : [birž. 13–14 d.] // Darbas. – 2020, birž. 13, p. 3.

Krašto kalendorius : [birž. 9–10 d.] // Darbas. – 2020, birž. 9, p. 8.

Stanislovaitis, Viktoras. Šeštadienis virtuvėje: [Pasvalio rajono Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir Vaškų gimnazijose bei Pasvalio krašto muziejuje dirbantis istorikas Marius Skardžius dalijasi šilauogių putėsių torto receptu]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, birž. 6, p. 8.

Krašto kalendorius : [birželio 8 d.] // Darbas. – 2020, birž. 6, p. 4.

Kviečiame dalyvauti projekte „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje!“: [projekto tikslas – kurti bendrus turistinius maršrutus, plėsti ir skatinti turizmo vystymąsi kaimyniniuose Lietuvos ir Latvijos regionuose] / Biržų turizmo informacijos centro ir Savivaldybės informacija. - Iliustr. // Biržiečių žodis. – 2020, birž. 5, p. 2.

Kanišauskas, Sigitas. Vietoj traukinio siauruku rieda miškavežiai : [apie Pasvalio rajono Joniškėlio apylinkių seniūnijoje siauruko apsauginėje zonoje Tytuvėnuose (Kelmės r.) registruotos UAB „Alinava“ be atodairos kertamus ąžuolus, liepas, beržus bei kitus vertingus medžius, geležinkelio pylimu riedančius medieną vežančius miškavežius, traiškančius supuvusius pabėgius; kultūros paveldo ir aplinkos apsaugos specialistai pradėjo tyrimą, min. Pasvalio krašto muziejaus projektas]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, birž. 4, p. 1‒2.

Krašto kalendorius : [birželio 4 d.] // Darbas. – 2020, birž. 4, p. 7.

Giedrytė, Toma. Laukia naujos pažintys: [apie jau ketvirtus metus iš eilės keturių Lietuvos (Pasvalio, Biržų, Pakruojo ir Joniškio), bei keturių Latvijos (Bauskės, Iecavos, Rundalės ir Vecumniekų) savivaldybių įgyvendinamą tarptautinį turizmo projektą „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje 2020“]; Gražvydo Balčiūnaičio nuotraukos // Darbas. – 2020, birž. 2, p. 1, 3.

Krašto kalendorius : [birželio 3 d.] // Darbas. – 2020, birž. 2, p. 8.

Gegužė

Krašto kalendorius: [gegužės 30‒31 d.] // Darbas. – 2020, geg. 30, p. 8.

Krašto kalendorius: [gegužės 28–29 d.] // Darbas. – 2020, geg. 28, p. 7.

Nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d., Lietuvoje ir Latvijoje vėl kviečia projektas „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje!“: [projekto tikslas – kurti bendrus turistinius maršrutus, plėsti ir skatinti turizmo vystymąsi kaimyniniuose Lietuvos ir Latvijos regionuose] / Biržų turizmo informacijos centro informacija. - Iliustr. // Biržiečių žodis. – 2020, geg. 29, p. 4.

Nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d., Lietuvoje ir Latvijoje vėl kviečia projektas „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje!“: [projekto tikslas – kurti bendrus turistinius maršrutus, plėsti ir skatinti turizmo vystymąsi kaimyniniuose Lietuvos ir Latvijos regionuose] / Biržų turizmo informacijos centro informacija. - Iliustr. // Šiaurės rytai. – 2020, geg. 28, p. 12.

Krašto kalendorius: [gegužės 26 d.] // Darbas. – 2020, geg. 26, p. 8.

Krašto kalendorius: [gegužės 23–25 d.] // Darbas. – 2020, geg. 23, p. 8.

Krašto kalendorius: [gegužės 21–22 d.] // Darbas. – 2020, geg. 21, p. 8.

Krašto kalendorius: [gegužės 19–20 d.] // Darbas. – 2020, geg. 19, p. 8.

Krašto kalendorius: [gegužės 16 d.] // Darbas. – 2020, geg. 16, p. 8.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Pažinti Černobylio nelaimę. Paroda, kelianti susidomėjimą ir primenanti nerimą: [apie keliautojo, istorijos tyrinėtojo, publicisto, knygos „Černobylis. Pasaulis po trečiojo pasaulinio karo“ autoriaus Šarūno Jasiukevičiaus parodą „1:23:40 – laikas, pakeitęs žmonijos istoriją“, iki birželio 30-osios vyksiančią Pasvalio krašto muziejuje; parodoje – avariją menantys daiktai, rasti kelionėse į Černobylio zoną bei aukcionuose, muziejuose Lietuvoje ir užsienyje, autoriaus fotografijos iš nelaimės vietos, jo pasakojimo apie eksponatus vaizdo įrašas]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, geg. 16, p. 5.

Krašto kalendorius: [gegužės 15 d.] // Darbas. – 2020, geg. 14, p. 8.

Krašto kalendorius: [gegužės 12–13 d.] // Darbas. – 2020, geg. 12, p. 8.

Bitinaitė, Asta. Vaikus padeda suprasti ir savo vaikystės patirtys: [apie pradinukus 29 metus mokančią Pasvalio Svalios progimnazijos trečiokų mokytoją Rasą Vaičeliūnaitę-Sturienę, min. Pasvalio krašto muziejus]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, geg. 9, p. 1, 4.

Krašto kalendorius: [gegužės 9 d.] // Darbas. – 2020, geg. 9, p. 8.

Kanišauskas, Sigitas. Muziejaus priestato statyba artėja į pabaigą: [baigiamas statyti modernus dviaukštis stiklo ir betono Pasvalio krašto muziejaus priestatas (pagal projektą „Pasvalio krašto muziejus – modernus kultūros populiarinimo, edukacijos ir relaksacijos centras“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo ir Savivaldybės biudžeto lėšomis)]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, geg. 7, p. 2.

Krašto kalendorius: [gegužės 8 d.] // Darbas. – 2020, geg. 7, p. 8.

Krašto kalendorius: [gegužės 6 d.] // Darbas. – 2020, geg. 5, p. 7.

Balandis

Krašto kalendorius : [gegužės 1 d.] // Darbas. – 2020, bal. 30, p. 8.

Balčiūnaitienė, Kristina. „Žmogus, nešęs žmogui ir tautai prisikėlimo viltį...“: [Apie vieną iškiliausių XX amžiaus lietuvių kunigų, visuomenininką, Štuthofo koncentracijos stovyklos kankinį, po mirties apdovanotą Vyčio Kryžiaus ordinu, kraštietį Alfonsą Lipniūną (Lipnicką), kurio gimimo 115-ąsias ir mirties 75-ąsias metinės minimos 2020 metais bei Pasvalio krašto muziejaus turimus eksponatus]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, bal. 28, p. 4.

Krašto kalendorius : [balandžio 28 d.] // Darbas. – 2020, bal. 28, p. 8.

Krašto kalendorius : [balandžio 26–27 d.] // Darbas. – 2020, bal. 25, p. 8.

Krašto kalendorius : [balandžio 24 d.] // Darbas. – 2020, bal. 23, p. 8.

Krašto kalendorius : [balandžio 21 d.] // Darbas. – 2020, bal. 21, p. 8.

Savickienė, Vita. Net ir muzikantui: [Pasvalio miesto simboliu tapusi skulptoriaus Martyno Gaubo sukurta senojo tilto muzikanto Antanėlio skulptūra per karantiną buvo „papuošta" apsaugine kauke; kilo diskusijų, ar tai vandalizmas, ar nekaltas pajuokavimas]. – Iliustr. – Rubrika: Vis linksmiau gyventi // Panevėžio kraštas. – 2020, bal. 18, p. 3.

Krašto kalendorius : [balandžio 18 d.] // Darbas. – 2020, bal. 18, p. 8.

Krašto kalendorius : [balandžio 16–17 d.] // Darbas. – 2020, bal.16, p. 8.

Balčiūnaitienė, Kristina. Velykinė 1949-ųjų „zacirka“...: [Aldonos Ulskienės prisiminimai apie pasvaliečių Janiselių šeimos pirmąją dieną tremtyje Sibire, sutapusią su Šv. Velykomis (spausdinama archyvinė šį įvykį iliustruojanti Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka), palyginimas su kitokiomis dėl visuotino karantino bei koronaviruso grėsmės šiemetinėmis Velykomis, padrąsinimas ir patikinimas – ištversime]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, bal. 11, p. 1.

Krašto kalendorius : [balandžio 12–15 d. sukaktys] // Darbas. – 2020, bal. 11, p. 8.

Krašto kalendorius : [balandžio 9–10 d.] // Darbas. – 2020, bal. 9, p. 8.

Krašto kalendorius : [balandžio 8 d.] // Darbas. – 2020, bal. 7, p. 8.

Krašto kalendorius : [balandžio 4–6 d.] // Darbas. – 2020, bal. 4, p. 8.

Rušėnienė, Lina. Vaško spalvos bažnyčia ir varpas be šerdies: [Pasvalio rajono Vaškų kaimo vardo kilmė; su Pasvalio rajono paveldosaugininko, istoriko, muziejininko Gražvydo Balčiūnaičio bei vietinio gyventojo Arūno Stakėno pasakojimais]. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 2020, bal. 2, p. 3–4.

Krašto kalendorius : [balandžio 2 d.] // Darbas. – 2020, bal. 2, p. 8.

Kovas

Krašto kalendorius: [kovo 31 d.] // Darbas. – 2020, kovo 31, p. 8.

Krašto kalendorius: [kovo 28–29 d.] // Darbas. – 2020, kovo 28, p. 8.

Krašto kalendorius: [kovo 27 d.] // Darbas. – 2020, kovo 26, p. 8.

Magelinskienė, Zina. Kelias sunkus, bet teisingas: [apie Pasvalio krašto muziejuje surengtą Kovo 11-osios Akto signatarės, Europos Parlamento narės Rasos Juknevičienės susitikimą su pasvaliečiais, jos išsakytas mintis ir prisiminimus]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, kovo 21, p. 3.

Tradicinis konkursas „Kai plunksna prabyla“: [apie Pasvalio krašto muziejuje vykusio rajono pradinių klasių skaitovų ir literatų konkurso rezultatus] / „Darbo“ inf. – Iliustr. – Rubrika: Jaunieji kūrėjai // Darbas. – 2020, kovo 21, p. 5.

Krašto kalendorius: [kovo 21–23 d. sukaktys] // Darbas. – 2020, kovo 21, p. 8.

Krašto kalendorius: [kovo 19 d. sukaktys] // Darbas. – 2020, kovo 19, p. 8.

Krašto kalendorius: [kovo 17–18 d. sukaktys] // Darbas. – 2020, kovo 17, p. 6.

Krašto kalendorius: [kovo 15 d. sukaktys] // Darbas. – 2020, kovo 14, p. 2.

Krašto kalendorius: [kovo 10–13 d.] // Darbas. – 2020, kovo 10, p. 8.

Krašto kalendorius: [kovo 7–8 d. ] // Darbas. – 2020, kovo 7, p. 8.

Balčiūnaitienė, Kristina. „Aš esu Vanagas“: [apie Pasvalio krašto muziejaus visus metus įgyvendinto projekto „Žadeikių miško bunkerio atstatymas ir 3D vizualizacija“ baigiamąjį renginį muziejuje – supažindinta su projektu bei įmonės „Gluk media“ sukurta partizanų bunkerio ir kovų vizualizacija, pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro paskolinta fotografijų paroda „Vanagas su vanagėliais“, demonstruotas dokumentinis filmas „Vanago portretas“, kurį pristatė jo režisierius Vytautas V. Landsbergis]. – Iliustr. – Rubrika: Kultūra // Darbas. – 2020, kovo 5, p. 6.

Vasaris

Nacionalinė viktorina grįžta!: [apie viktoriną, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės 30-mečiui, vyksiančią Pasvalio krašto muziejuje] / Krašto muziejaus inf. // Darbas. – 2020, vas. 29, p. 6.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena: 30 metų: renginiai Pasvalyje: kovo 9 d. susitikimas su Kovo 11-osios akto signatare, Europos Parlamento nare Rasa Juknevičiene Pasvalio krašto muziejuje // Darbas. – 2020, vas. 29, p. 5.

Balčiūnaitienė, Kristina. Jonas Vileišis: tarnystė vardan Kauno ir Lietuvos: [apie Vasario 16-osios akto signatarą Joną Vileišį ir jam skirtos parodos atidarymą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, vas. 25, p. 4.

Krašto kalendorius: vasario 23 d. // Darbas. – 2020, vas. 25, p. 8.

Krašto kalendorius: vasario 23 d. // Darbas. – 2020, vas. 22, p. 8.

Krašto kalendorius: vasario 20–21 d. // Darbas. – 2020, vas. 18, p. 8.

Krašto kalendorius: vasario 18–19 d. // Darbas. – 2020, vas. 18, p. 8.

Krašto kalendorius: vasario 15–17 d. // Darbas. – 2020, vas. 15, p. 8.

Krašto kalendorius : vasario 11–12 d. // Darbas. – 2020, vas. 11, p. 8.

Krašto kalendorius: vasario 9–10 d. // Darbas. – 2020, vas. 8, p. 8.

Kanišauskas, Sigitas. „Pasvalys – mano laimė ir man dovanotas likimas“: [apie žurnalistės, literatės, muziejininkės, Stasės Šeštakauskaitės 10-ųjų mirties metinių minėjimą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2020, vas. 4, p. 4.

Krašto kalendorius: vasario 5 d. // Darbas. – 2020, vas. 4, p. 8.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Meniniu skaitymu – pasiekti kitą žmogų: [apie Pasvalio krašto muziejuje vykusį rajoninį meninio skaitymo konkurso etapą]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, vas. 1, p. 5.

Krašto kalendorius: vasario 1–3 d. // Darbas. – 2020, vas. 1, p. 6.

Sausis

Kanišauskas, Sigitas. Žadeikiuose pagerbtas Holokausto aukų atminimas: [Pasvalio krašto žydų bendruomenės atminimo pagerbime prie memorialo Žadeikių miške dalyvavo ir Pasvalio krašto muziejaus darbuotojai]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, saus. 28, p. 1.

Krašto kalendorius: sausio 28–29 d. // Darbas. – 2020, saus. 28, p. 8.

Grinevičiūtė, Agnė. „Šiaurietiški atsivėrimai“ žengia į trečią dešimtį: [min. G. Balčiūnaitis, kultūrinė kronika]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, saus. 23, p. 6.

„Čia baigėsi mano laisvo karininko Odisėja...“: kraštiečiai: [apie karininką Antaną Sušinską jo 15-ųjų mirties metinių proga]. – Iliustr. / parengė muziejininkė Bronislava Lapinskaitė // Darbas. – 2020, saus. 23, p. 6.

Krašto kalendorius: sausio 23–24 d. // Darbas. – 2020, saus. 23, p. 8.

Krašto kalendorius: sausio 21–22 d. // Darbas. – 2020, saus. 21, p. 8.

Bitinaitė, Asta. Laboratorijoje ištirs ir Pasvalio muziejuje saugomus du paveikslus: [apie Pasvalio krašto muziejuje veikiančią parodą „Nematoma paveikslo pusė" ir jos atidarymą]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, saus. 18, p. 5.

Krašto kalendorius: sausio 20 d. // Darbas. – 2020, saus. 18, p. 8.

Krašto kalendorius: sausio 17 d. // Darbas. – 2020, saus. 16, p. 8.

Krašto kalendorius: sausio 14 d. // Darbas. – 2020, saus. 14, p. 8.

Krašto kalendorius: saus. 12 d. // Darbas. – 2020, saus. 11, p. 8.

Krašto kalendorius: sausio 10 d. // Darbas. – 2020, saus. 9, p. 8.

Grubinskienė, Regina. Metams baigiantis – Krinčine „Užgimimo šviesoj“: [apie literatūrinius skaitymus Krinčine, poetų Matuzevičių namuose]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, saus. 7, p. 4.

Krašto kalendorius: sausio 7 d. // Darbas. – 2020, saus. 7, p. 8.

Pagerbtas kunigas jubiliatas: [apie kun. Albino Pipiro 95-mečio šventę Pušalote, min. Pasvalio krašto muziejus]. – Iliustr. // Darbas. – 2020, saus. 4, p. 2.